Aer conditionat - Montaj Aer Conditionat

Politica GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea G.C.T VEND S.R.L.  adresa: Str. Baicului, Nr. 45, Sector 2, Bucuresti, prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai persoane fizice cu respectarea Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru prelucrarea comenzilor, incheierea contractelor, pentru facturarea si livrarea in siguranţă a produselor comercializate prin intermediul site-ului https://fanclima.ro. În cazul în care nu vă daţi acceptul de prelucrare a datelor dvs., nu vom putea onora comanda dvs.

2. Categoriile de date personale prelucrate

Firma noastra colectează, în scopul explicat mai sus, următoarele date: numele şi prenumele, adresa de facturare şi livrare a produselor, numărul de telefon şi adresa de e-mail pentru a permite contactarea clientului în vederea livrării sau pentru alte detalii care ţin de comandă.

De asemenea, în vederea discuţiilor purtate cu clienţii prin posta electronica a magazinului Fanclima precum şi pentru marketing neinvaziv, societatea noastră utilizează sisteme de tip cookie sau care pot identifica IP-ul utilizatorului şi zona din care acesta accesează magazinul online, fără identificarea clientului. Magazinul utilizează aplicaţia Google Analytics, prin care colectează informaţii în legătură cu modul în care vizitatorii accesează şi utilizează site-ul, în vederea obţinerii anumitor date care să ne permită crearea unei experienţe cât mai bune pentru aceştia.

Datele personale nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele prezentate mai sus.

Datele personale vor fi colectate la crearea pe site a contului personal sau la completarea formularului de comandă. Informaţiile colectate sunt confidenţiale iar magazinul are certificat SSL pentru asigurarea securităţii datelor colectate.

3. Temeiul prelucrarii datelor personale

Temeiul prelucrarii il reprezinta consimtamantul persoanei vizate ( clientului) exprimat prin prezentul formular.

Astfel, semnarea prezentului inscris reprezinta acordul clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute mai sus, valabil pana la opozitia exprimata conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal si imputernicitii

In vederea realizarii scopului mai sus-mentionat, datele cu caracter personal colectate conform prezentului acord pot fi transmise si dezvaluite anumitor parteneri cu care G.C.T VEND S.R.L. desfasoara raporturi contractuale, in vederea indeplinirii scopului mai sus - mentionat.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de terti imputerniciti de G.C.T VEND S.R.L. in scopul asigurarii de servicii destinate companiei pe care persoana vizata o reprezinta.

Datele cu caracter personal pot fi transmise de catre G.C.T VEND S.R.L. fara permisiunea clientului, catre institutiile de stat (de ex. ANAF), in vederea indeplinirii obligatiilor declarative si de raportare prevazute de lege.

Astfel, informaţiile care sunt trecute pe factură, respectiv numele, prenumele şi adresa, vor fi trecute în Declaraţia nr. 394 privind facturile fiscale din luna respectivă, depusă de către firma noastră la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate se va desfasura pana la data la care persoana vizata ( clientul) isi retrage consimtamantul cu privire la prelucrare sau pe o durata de maxim 5 ani in cazul in care nu intervine o opozitie / retragere a consimtamantului.

Datele pot fi pastrate si dupa implinirea termenului sau dupa retragerea consimtamantului in cazul in care se constata ca exista un interes legitim, o obligatie legala (de ex. obligatiile legale prevazute de legislatia fiscala, de cea privind arhivarea, etc.) sau un alt temei legal (cum ar fi situatiile litigioase).

6. Drepturile persoanei vizate ( clientului)

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

a) dreptul de informare;

b) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

d) dreptul la stergerea datelor personale (dreptul de a fi uitat);

e) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii;

f) dreptul la portabilitatea datelor;

g) dreptul la opozitie;

h) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la efectuarea prelucrarii;

i) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;

j) dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in cazul incalcarii drepturilor garantate;

k) dreptul de a formula actiune in fata instantelor de judecata competente.

Toate solicitarile privind exercitarea acestor drepturi, precum si toate celelalte solicitari privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul G.C.T VEND S.R.L. pot fi adresate de persoana vizata printr-o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail : office@gct.ro